OBECNÝ SYSTÉM PRO VEDENÍ VNITROPODNIKOVÝCH AGEND
logo

Umožňuje vedení evidencí, řízení procesů, řízení sdílených zdrojů, komunikaci a výkaznictví napříč celou společností – všechny agendy propojené a dostupné v jednom SW systému.

 

 • nahradí množství samostatných SW aplikací
 • přinese jednotné uživatelské rozhraní
 • ušetří náklady a zvýší efektivitu vnitřních procesů
 • pomůže zavést bezpapírové řízení firmy

screen

K čemu slouží?

iPiS je integrovaný podnikový informační systém postavený na internetových technologiích, který zpracovává základní evidence z oblasti personalistiky, automatizuje podnikové procesy a zprostředkovává komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnancem i zaměstnanci navzájem. Konsoliduje data pro více společností z více různě zaměřených informačních systémů, nabízí pro jejich správu jednotné uživatelské prostředí a zpracovaná data vrací zpět do mateřských systémů.

Pro koho je určen?

iPiS je určen pro společnosti nebo pro skupiny společností, které požadují centrální aplikaci pro sdílení informací bez ohledu na geografickou vzdálenost uživatelů. Hlavní výhoda Hlavní výhoda systému vychází z využití internetových technologií – jednoduché začlenění nových pracovníků (zaškolení), jednoduché zavedení systému v pobočkách nebo celých společnostech. Šetří náklady na pořizování přístupových licencí do mateřských systémů.

8

z 10 personalistů doporučuje pro komplexní řešení vnitropodnikových agend

Internetová aplikace – stačí prohlížeč, nic není potřeba instalovat. Dostupné i z tabletu a telefonu.

Vlastnosti

je založen na internetových technologiích (na straně klienta je požadován pouze internetový prohlížeč)

je modulární

je široce konfigurovatelný podporuje libovolný počet jazyků v rámci uživatelského rozhraní i obsahu

vzhled rozhraní je přizpůsobitelný požadavkům klienta

dokáže integrovat data více spolupracujících subjektů do jedné instance a umožnit tak subjektům udržovat konzistenci nad sdílenými daty přičemž přístup k datům je řízen pokročilým systémem uživatelských práv

Moduly

 • Personalistika
  • pracovní doba, výkazy práce, evidence docházky, dovolená, volné dny
 • Intranet
  • široce konfigurovatelný rozhodovací systém pro podporu podnikových procesů – dodáván včetně nastavení pro CMS, DMS, CRM, evidenci majetku, nábor zaměstnanců apod.
 • Zpravodaj
  • nástěnka, informace cílené zaměstnancům, pracovním pozicím, organizačním jednotkám
 • Organigram a kontakty
  • organizační struktura, seznam zaměstnanců, pracovních míst, adresář
 • Benefity
  • zaměstnanecké výhody, nákup zboží, pořádání akcí – semináře
 • Reporting
  • statistiky, WS
 • Administrace
  • správa uživatelských rolí a práv, konfigurace modulů

Technické řešení

Zpracování velkého množství dat Obsluha velkého počtu klientů paralelně (uživatelské rozhraní na klientské straně, zpracování jednotlivých požadavků na serverové straně)

Vzdálená správa serveru (správa uživatelského rozhraní, funkcionalit i databáze)

Minimální požadavky na zařízení na klientské straně (nezávislost na platformě i podobě koncového zařízení)

Aktualizace (standardní cykly vývoje aplikace)

Škálovatelnost (možnost snadného navýšení výkonu řešení)

Bezpečnost (použití prověřených technologií z prostředí Internetu)

Snadná implementace

Možnost instalace do cloudu

Vyzkoušená instalace i do prostředí MS (Windows servery a MS IIS)

Architektura / Technologie

Systém je postaven na prověřených open-source technologiích:

Linux (preferovaná distribuce Debian)

Aplikační webový server Apache

php skriptovací jazyk

postreSQL transakční databáze