Informační systém pro řízení poskytování zdravotní péče
logo

Systém komplexně pokrývá provoz klinických pracovišť přičemž splňuje požadavky jeho uživatelů - lékařů, sester, administrátorů i managementu ambulantních řetězců či poliklinik.

Systém využívá cloudové řešení v režii klienta či přímo od dodavatele, které poskytuje uživatelům vždy informace, které nejvíce potřebují. V případě lékaře přehledně zobrazuje informace o zdravotním stavu klienta včetně anamnézy, dosavadní preskripci a nejnovějších laboratorních výsledků, v případě sestry umožňuje objednávání komplexních úkonů či objednávání do všech odborností v rámci řetězce. Lékařům a managementu pak vedle jistoty splnění legislativních nároků a nároků zdravotních pojišťoven nabízí velké množství informací včetně vyhodnocování výkonů či komplexních reportů porovnávajících výkony v jednotlivých odbornostech.  Splnění podmínek eHealth (eRecept a eNeschopenka) a EET je samozřejmostí stejně jako všechny úkony spojené s účtováním hotovostních či bezhotovostních a karetních plateb.

Moderní systém umožňuje ale mnohem více. Zaměstnanci mohou vše vykonávat přes internetový prohlížeč nezávisle na platformě, systém umožňuje rovněž lepší kontakt s klienty díky automatizovaným zprávám (SMS, e-mail, push notifikace), informacím o došlých výsledcích. Pro klienty je rovněž určena webové i mobilní aplikacem jejíž prostřednictvím se mohou do předem stanovených a volných ambulantních dob objednávat.

mediflow je prověřený systém sloužící řadě předních poskytovatelů ambulantní zdravotní péče.

screen

68%

lékařů oceňuje především jednoduchost systému umožňující rychlé zaškolování nových pracovníků.

Prostřednictvím rozsáhlého uživatelského a administrátorského nastavení je systém možno plně přizpůsobit potřebám zdravotnického zařízení. Úpravy funkcionalit jsou prováděny na základě požadavků uživatelů.

Základní informace

Nabízí pokročilé nástroje pro zvyšování efektivity spolupráce a sdílení dat mezi pracovišti.

Umožňuje modelování interních lékařských i nelékařských procesů v síti lékařů a zdravotnických zařízení, podporuje řízení poskytování zdravotnické péče, sběr zdravotnických dat z jednotlivých pracovišť, jejich integraci a zpracování.

Je postaven na internetových technologiích a lze jej provozovat v prostředí vnitřní komunikační infrastruktury společnosti nebo k němu přistupovat prostřednictvím Internetu. Na straně uživatele systému je požadován pouze internetový prohlížeč.

Vlastnosti

CENTRÁLNÍ
jeden systém sdílený více zdravotnickými zařízeními výměna informací
všechny data i funkce na jednom místě internetové technologie
pro přístup stačí internetový prohlížeč

PROCESNÍ
klinická událost procesní mapy řízení péče objednávání
plánování, předávání, splňování

MODULÁRNÍ
základní funkcionalita rozšiřitelná o desítky modulů jako PLS, sklady, fakturace, komunikace, recepce

FLEXIBILNÍ
multioborový prostřednictvím nastavení konfigurace pokročilý systém uživatelských práv

PROPOJITELNÝ
zóny – klientská, partnerská, firemní mobilní aplikace klientské zóny
laboratoře, přístroje, zdravotní pojišťovny, účetnictví, callcentrum, IVR

LOKALIZOVANÝ
legislativní prostředí CZ, SK uživatelské rozhraní přeloženo do CZ, SK, EN, RU možnost tvorby vícejazyčného obsahu

VÝHODNÝ
open source - nízké náklady centrální správa (malé náklady na IT) kontrola nad výnosy

Pro zdravotnické profese

 • lékaře
  • Jednoduchou práci se systémem, který vždy poskytuje relevantní informace a automatizuje stereotypní úkony
  • Veškerou lékařskou dokumentaci v elektronické a legislativně správné podobě splňující platné standardy a postupy
  • Veškeré běžné tiskopisy, např. recepty, žádanky, laboratorní vyšetření atd. včetně možnosti vytvořit vlastní
  • Přehlednou prezentaci všech pacientských dat, a to od kontaktních, které může sdílet například i call centrum, až po celou zdravotnickou dokumentaci včetně anamnézy, preskripce a aktuálních výsledků měření a laboratorních výsledků
  • Kompletní výkaznictví na všechny zdravotní pojišťovny, ÚZIS a kompletní fakturaci a příjem plateb kartou, hotovostně i bezhotovostně vč. EET
  • Přehledný kalendář ambulance (případně dalších ambulancí poskytovatele v jiných oborech) a možnost jednoduchého plánování výkonů
  • Sledování markerů nejen individuálně u jednotlivých klientů, ale i nad skupinami pacientů
  • Detailní a přehlednou anamnézu (tzv. „power sheet“)
  • Možnost sdílení pacientských dat s dalšími odborníky elektronickou formou
  • Spolupráci se sestrami, kdy sestra může pracovat ve stejnou dobu s daty pacienta jako lékař a podporovat tak práci lékaře okamžitě
  • Přehledy výkonů v časových intervalech a jejich porovnání s jinými ambulancemi v rámci zdravotnického zařízení
 • sestry
  • Jednoduchou, rychlou a pohodlnou práci s daty pacienta, kdy je maximum činností automatizováno
  • Přehlednou zdravotnickou dokumentaci s přednostním zobrazením ošetřovatelské části dokumentace
  • Jednoduché objednávání klientů do vlastní i do dalších ambulancí v rámci zdravotního zařízení a automatizované plánování komplexních úkonů, například naplánování kombinované prohlídky několika odborností či příprava na chirurgický zákrok apod.
  • Automaticky vyplňované tiskopisy žádanek, receptů, neschopenek atd.
  • Možnost vést sklad léků a zdravotnického i nezdravotnického materiálu
  • Pohled do dokumentace pacienta i v době, kdy ji využívá lékař

Pro nezdravotnické profese

 • management
  • Přesný přehled o činnosti a efektivitě ambulancí (detailní controlling a reporting)
  • Zvyšuje efektivitu celého zdravotnického zařízení podporou procesního řízení, které podporuje lege artis produktivitu a výkonnost ambulancí i komplementu a odpovídá best practices a akreditačním standardům
  • Přiměřenou cenu, která neobsahuje vzhledem k použité technologii žádné vedlejších licenční náklady za užívání databáze
  • Realizaci synergií ambulancí, umožněním řízení spolupráce napříč obory (automatizované objednávání na vyšetření v několika oborech, či nastavení několika na sebe navazujících úkonů a objednávek klienta)
  • Zajištění compliance s legislativou v oblasti uživatelských práv, zabezpečení přístupu k informacím (GDPR) a při naplňování akreditačních standardů
  • Kompatibilitu s EET a zároveň plnou kompatibilitu s eHealth
  • Umožňuje díky přesným reportingovým sestavám kvalitní plánování hospodářských výsledků
  • Zajištění výkaznictví vůči ZP včetně prvotních testů k-dávek na chyby a dále statistických výkazů pro ÚZIS
  • Spokojenost uživatelů stran zaměstnanců díky přehlednosti systému a automatizaci řady úkonů vedoucí k většímu důrazu na klienta a menšímu času strávenému prací se systémem
  • Zapojení klientů do většího kontaktu se zdravotním zařízením formou klientské zóny včetně možnosti napojení na mobilní aplikaci
  • Komunikaci na vysoké úrovni včetně modulu call centra, které obsahuje customer relationship management (CRM) nástroj
  • Rychlé zpracování veškerých datových požadavků díky technickému řešení umožňující rychlou práce s databází
  • Možnost provozovat rozhraní v různých jazycích včetně tiskopisů a účtování v cizích měnách
  • Jednoduchost systému, umožňující rychlé zaškolování nových kolegů a kolegyň
  • Objednávání a organizace kombinací výkonů včetně zapojení sesterny či call centra vedoucí k procesnímu řízení a umožňující total quality management
  • Zvýšení produktivity díky flexibilní dělbě úkonů podle kvalifikace personálu
 • recepční
  • Jednoduché objednávání klientů do vlastní i do dalších ambulancí v rámci zdravotního zařízení a automatizované plánování komplexních úkonů, například naplánování kombinované prohlídky několika odborností či příprava na chirurgický zákrok apod.
  • Možnost vést sklad léků a zdravotnického i nezdravotnického materiálu
Systém představuje ucelené řešení pro evidenci a zpracování zdravotnických informací na ambulantních i lůžkových pracovištích, včetně dat pro účtování lékařské péče, zajišťuje centralizovaný přístup, umožňuje efektivně vykazovat péči na pojišťovny za všechny ambulance, zbavuje lékaře administrativy a zajišťuje komfort pacienta.

Rozšiřitelnost

Jádro systému mediflow, které je využíváno všemi moduly, tvoří autorizační modul (podpora např. LDAP, certifikátů, čipových karet), zobrazovací modul, komunikační modul (personalizované SMS a e-mailové zprávy) a především workflow systém, který umožňuje snadné nakonfigurování reálných procesů včetně podpory všech lékařských odborností.

Moduly

 • Základní modul
  • Vedení, úpravu a archivaci zdravotnické dokumentace, anamnéza, dekurz
  • Kartotéka všech klientů včetně historických a doplňkových dat
  • Vedení, úpravy a archivace zdravotnické dokumentace
  • Kalendář pracovní doby ambulance, lékařů, přístrojů
  • Objednávání pacientů
  • Standardizované tiskopisy zpráv, žádanek, receptů, štítků a možnost tvorby vlastních
  • Sdílení dat a simultánní práce lékaře a sestry
  • Anamnéza (historická pacientská včetně nejnovějších laboratorních vyšetření jsou zobrazená přehledně na jedné obrazovce)
  • Přehled všech provedených výkonů
  • Výkaznictví vůči zdravotním pojišťovnám (s možností detailních kontrolních sestav včetně optimalizovaného plánování výkonů)
  • Možnost fakturace přímých plateb tuzemským i zahraničním klientům (včetně kombinace několika oborů)
  • Množství detailních přehledů a statistik k transparentnímu plánování chodu ambulance (včetně OLAP reportů)
 • Procesní řízení
  • Komplexní vícezdrojové plánování úkonů (včetně kombinace různých vyšetření a zapojení různých zdravotnických přístrojů)
  • Zohlednění vytíženosti jednotlivých pracovišť při plánování
  • Plánování výkonů v kombinaci několika poboček
  • Zohlednění kalendářů jednotlivých pracovišť
  • Automatické plánování pravidelných prohlídek a dalších úkonů (optimalizace výnosu)
  • Vedení lhůtník 
 • Elektronická preskripce léků
  • Vydávání elektronických receptů podepsaných certifikátem lékaře
  • Předávání elektronického receptu lékárně
 • E-neschopenky
  • Vydávání elektronických neschopenek
  • Předávání elektronických neschopenek správě sociálního zabezpečení
 • Elektronická evidence tržeb
  • Evidence přijatých tržeb (hotovostní i bezhotovostní)
  • Předávání informací na portál daňové správy
 • GDPR
  • Rozšíření standardního zabezpečení dat
  • Automatizace skartace a anonymizace osobních údajů
  • Komplexní logování a sledování přístupů uživatelů
  • Vedení klientských souhlasů a smluv
  • Rozšíření a zpřesnění uživatelských práv
  • Ochrana exportů a příloh
 • Pracovně-lékařská služba
  • Plánování a správa zaměstnanců
  • Hlídání periodicity PLS prohlídek na úrovni pokrývání jednotlivých rizik (optimalizace)
  • Možnost užívat interně i jako externí produkt pro právnické osoby
 • Pobočky
  • Evidence a kontrola pracovišť v rámci pracovně lékařské péče
 • Rizika
  • Rozšíření správy péče PLS, importů firemních klientů či správu rizik
 • Fakturace firem
  • Fakturace výkonů právnickým osobám
  • Možnost automatizovat fakturace
  • Export sestav do účetnictví
 • Sklady
  • Skladová evidence léků, spotřebního zdravotnického a všeobecného materiálu a služeb
  • Podpora centrálního skladu a/nebo sklady na jednotlivých pracovištích
  • Pohyby materiálu mezi jednotlivými sklady
  • Export sestav do účetnictví
 • Controlling
  • Rozšíření základních sestav o srovnávání výkonnosti jednotlivých pracovišť
  • Vytváření podkladů pro odměňování na základě výkonu zaměstnance
 • E-Learning
  • Tvorba a správa e-learningových kurzů dostupných na Klientské zóne
  • Kurzy obsahují školící materiál, test a automatické vydávání certifikátu o absolvování kurzu
  • Splnění legislativní povinnosti proškolení zaměstnanců například v oblasti BOZP či PLS
  • Sledování akreditací a povinného vzdělávání
 • Vzorky
  • Podpora procesů umělého oplodnění
  • Kryobanka
 • Klientská zóna
  • Možnost online objednávání klientům
  • Nabídka pouze volných a dostupných termíny v předem určených ordinačních hodinách
  • Prioritizace termínů pro vybrané skupiny klientů
  • Umožňuje rozdělení podle klientské karty, věku, pohlaví apod.
 • Hospitalizace
  • Představuje komplexní podporu plánování lůžek a hospitalizací
 • Anamnéza
  • Možnost sestavení si anamnézy pro libovolné odbornosti
 • Benchmarking
  • Statistické výstupy, srovnání výkonnosti
 • Cafeterie
  • Podpora virtuální peněženky
 • Zaměstnanci - Úkony
  • Rozšíření základní funkcionality modulu zaměstnanců umožňující spravovat úkony u zaměstnanců
 • HTML maily z úkonů
  • Rozšíření možnosti emailů odesílaných ze systému o komplexní formátování
 • Plánování ceny
  • Zobrazení ceny jednotlivých úkonů u konkrétních zaměstnanců/zdravotnických zařízení při plánování
 • Splátky za ceny karty
  • Podpora splátkového kalendáře, automatické strhávání finannčích prostředků
 • Platební brána
  • Modul umožňující automatické platby k Tatrabance
  • Podpora platební brány COMGATE
 • Makra s vazbou na akce
  • Podmíněně automaticky spouštěné akce
 • Lůžka
  • Management lůžkového oddělení

Technologie

Systém je postaven na prověřených open-source technologiích:

Linux (preferovaná distribuce Debian)

Aplikační webový server Apache

php skriptovací jazyk

postreSQL transakční databáze

Výhody

Zpracování velkého množství dat Obsluha velkého počtu klientů paralelně (uživatelské rozhraní na klientské straně, zpracování jednotlivých požadavků na serverové straně)

Vzdálená správa serveru (správa uživatelského rozhraní, funkcionalit i databáze)

Minimální požadavky na zařízení na klientské straně (nezávislost na platformě i podobě koncového zařízení)

Aktualizace (standardní cykly vývoje aplikace)

Škálovatelnost (možnost snadného navýšení výkonu řešení)

Bezpečnost (použití prověřených technologií z prostředí Internetu)

Snadná implementace

Možnost instalace do cloudu